послуга

 • 21УПРУГИЙ — УПРУГИЙ, упорно гнуткий, уступчивый под гнетом, но принимающий после опять прежнее положенье; пружинистый, растяжной, пружливый, эластичный. Все тела упруги, но воздух и газы самые упругие вещества, а вода едва заметно упруга. У плохого друга… …

  Толковый словарь Даля

 • 22ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ — Хорошо тому добро делать, кто помнит. Хорош тот, кто поит да кормит, а и тот не худ, кто хлеб соль помнит. Спаси Бог того, кто поит да кормит, а вдвое того, кто хлеб соль помнит. Кто нас помнит, того и мы помянем. Пой молебен тому святому,… …

  В.И. Даль. Пословицы русского народа

 • 23Харьковский гуманитарный университет «Народная украинская академия» — (ХГУ «НУА») Девиз Образование. Интеллигентность. Культура …

  Википедия

 • 24преимущество — См. важность, достоинство, первенство, право, превосходство оказывать преимущество, отдавать преимущество... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. преимущество приоритет,… …

  Словарь синонимов

 • 25заслуга — Услуга, достоинство, подвиг. По заслугам, по достоинству, поделом, за дело, достойно, следует. Поделом вору и мука. Он достойно награжден за усердную службу. См. достоинство . по заслугам... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений …

  Словарь синонимов

 • 26бенефіцій — я, ч. 1) В період раннього середньовіччя у Західній Європі – землеволодіння, яке дарував король (інший великий феодал) у довічне користування васалу за умови несення військової чи адміністративної служби. 2) Послуга, пільга, привілей, що… …

  Український тлумачний словник

 • 27біржовий — а/, е/. Прикм. до біржа 1). Біржовий крах. Біржовий бум. || Який здійснюється на біржі. •• Біржова/ інтерве/нція втручання держави, банків та великих підприємців в операції на фондових біржах з метою штучного впливу на курси цінних паперів.… …

  Український тлумачний словник

 • 28ведмежий — а, е. 1) Прикм. до ведмідь 1). || Зробл. із шкури ведмедя. 2) перен. Який певними рисами, особливостями нагадує ведмедя або щось властиве йому. •• Ведме/жа хворо/ба бурхлива вегетативна реакція на дію надзвичайного психоемоційного подразника, яка …

  Український тлумачний словник

 • 29відеотекс — у, ч. 1) Система доступу до баз даних через мережі зв язку, яка забезпечує передачу текстів та зображень. 2) Послуга, що забезпечує інтерактивний обмін алфавітно цифровою і графічною інформацією …

  Український тлумачний словник

 • 30інкасація — ї, ж., фін. Дія за знач. інкасувати. •• Інкаса/ція боргови/х вимо/г банківська послуга з отримання за дорученням клієнта коштів від боржника такого клієнта …

  Український тлумачний словник