прегрешение

 • 111грях — същ. вина, грешка, провинение, простъпка, престъпление, прегрешение същ. закононарушение, злосторничество, злодеяние …

  Български синонимен речник

 • 112махана — същ. вина, грешка, пропуск, простъпка, прегрешение, слабост същ. недостатък, кусур, недъг, дефект …

  Български синонимен речник

 • 113нарушение — същ. престъпление, провинение, простъпка, неизпълнение, неспазване, непокорство същ. нарушаване, престъпване, смущаване същ. прегрешение …

  Български синонимен речник

 • 114отклонение — същ. разсейване, аберация, колебание, различие, отделяне, отдалечаване същ. отстъпление, изключение, толеранс същ. нарушение, изопачаване, извращаване, изкривяване, преиначаване същ. заблуждение, отделяне от правия път същ. вариране същ …

  Български синонимен речник

 • 115отстъпничество — същ. дезертьорство, ренегатство, клетвопрестъпничество, измяна същ. отклонение, падение, прегрешение …

  Български синонимен речник

 • 116падение — същ. упадък, провала, проваляне, декаданс, залез същ. поквара, развала, корупция същ. низост, подлост, позор същ. отклонение, прегрешение, ренегатство, отстъпничество същ. прелъстяване, обезчестяване, озлочестяване …

  Български синонимен речник

 • 117погрешка — нар. грешка, опущение, неточност, неправилност, недостатък нар. заблуждение, лъжа, недоразумение нар. вина, простъпка, престъпление, прегрешение, грях, провинение …

  Български синонимен речник

 • 118престъпление — същ. злодеяние, нарушение, простъпка, провинение, грешка, прегрешение, злосторничество, закононарушение, неправомерна постъпка, беззаконие, вина, грях същ. злодейство, покушение, убийство същ. неправда, несправедливост, грубо беззаконие, произвол …

  Български синонимен речник

 • 119престъпност — същ. престъпление, злодеяние, нарушение, простъпка, провинение, грешка, прегрешение, злосторничество, закононарушение, неправомерна постъпка, беззаконие, вина, грях същ. злодейство, покушение, убийство …

  Български синонимен речник

 • 120провинение — същ. простъпка, престъпление, нарушение, прегрешение, грях, вина …

  Български синонимен речник